Advertising

Advertising

Ads made by Friedrichstrasse Production

 

Creator City. 2020

Client — Creator Bud

Film Crew:

Brain Tank Agency:
Eugen Myronyuk, Andrii Franchuk, Inna Prokopiv, Yulia Butenko, Oleksandra Trachuk, Olena Valkovska, Zhmen Aksionenko.

Friedrichstrasse Production:
Director Ksenia Kravtsova
Director of photography Vladyslav Nechyporenko
Screenplay by Inokentii Vyrovyi
Light, color by Dmytro Chaika
Music by Kyrylo Tomashevskii
Yulia Litvinenko, Natalia Semenova, Taras Sainiuk, Yulia Kravets, Dmytro Knyazhechenko, Roman Yelenskii (junior), Mykola Bondar, Maximilian Shvedkov

Actors:
Roman Polyakov, Maria Dryzhai, Olena Nesterenko, Oleksandr Kuzmenkov

Voice by Serhii Solopai


 

A Milk Is A Life. 2017

Client — A-Milk
Brand developer — Stanislav Nizamov
Idea, Production — Friedrichstrasse Production
Director — Ksenia Kravtsova
Camera — Vladislav Nechiporenko


 

Grawe. Life insurance. 2017

Client — Grawe Ukraine
Agency — Royal ® Advertising
Production — Friedrichstrasse Production
Director — Ksenia Kravtsova

Making of


 

Grawe. Auto insurance. 2016

Client — Grawe Ukraine
Agency — Royal ® Advertising
Production — Friedrichstrasse Production
Director — Ksenia Kravtsova

Making of